Sammanfattning

I den här informations- och datasäkerhetspolicyn beskriver vi hur, och i vilket syfte, Friluftsvaror.se samlar in, använder, delar och skyddar information som du lämnar i samband med att du besöker sidan. Vi är måna om att se till att din information är skyddad och att du har kunskap om vad vi samlar in, och varför. All personlig information som som du lämnar i samband med användandet av sidan kommer endast användas enligt den här policyn. Friluftsvaror hanterar personuppgifter med största respekt i enlighet med all relevant Svensk och Europeisk lagstiftning.

Vi gör alltid en intresseavvägning när vi väljer att behandla och spara dina personuppgifter så att vi inte gör det i onödan. Du skall kunna känna dig trygg med att den data vi behandlar och sparar bara görs i relevanta syften för att du som kund ska få en så bra upplevelse som möjligt och för att vi ska kunna fullfölja våra lagmässiga eller kontraktuella åtaganden.

Personuppgifter kommer att hanteras och lagras i samband med köp i våra ordersystem. Detta för att uppfylla kontraktuella åtagande gentemot dig som kund och för att kunna svara på eventuella frågor om tidigare beställningar. För att möjliggöra leverans och betalning kan eventuella personuppgifter tilldelas tredje part, då främst betalpartners som Klarna AB, samt fraktbolag som DHL. Även underleverantörer i form av nyhetsbrevstjänster, ordersystem och kundhanteringssystem kan få tillgång till personuppgifter, men bara i den omfattning och de uppgifter som behövs för syftet.

Personuppgifter kan även komma att användas för statistik- och analysändamål. I dessa fall handlar det om uppgifter om skärmupplösning, vilken enhet du använder, men ingen annan identifierande information. Som kund har ni rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om er av Friluftsvaror. En begäran måste då lämnas till Friluftsvaror. Ni har även rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Vi sparar normalt ingen information längre än 36 månader.

Vad vi samlar in

Vi kan komma att samla in följande information:

 • Namn
 • Kontaktinformation inklusive e-postadress och telefonnummer.
 • Adressinformation, såsom postort/postnummer
 • Annan relevant information för en bättre användarupplevelse och/eller erbjudanden

Vad gör vi med informationen

Vi samlar in och sparar den här informationen främst för att ge dig som kund en bättre upplevelse av sidan och för att möjliggöra leverans och för att kunna svara på frågor om tidigare eller pågående leveranser eller köp.

 • Bokföring och andra kontraktuella åtaganden.
 • Möjlighet att svara på frågor om tidigare beställningar och leveransstatus.
 • Förbättring av produkterna och tjänsterna vi erbjuder.
 • Direktreklam via e-post om produkter eller erbjudanden vi tror att du är intresserad av. Detta är så klart valfritt och du kan enkelt ånga din prenumeration genom att följa länken i mejlet.
 • Vi kan dela med oss av informationen till underleverantörer för att göra din upplevelse som kund så bra som möjligt. Detta handlar främst om leverantörer av betallösningar (Klarna och Dibs) och ordersystem (Askås). Även leverantörer av statistik- och analysverktyg samt verktyg för kommunikation och marknadsföring kan få ta del av din data. Vi delar bara den data som krävs för det aktuella syftet och för den tid det krävs. Normalt sparas all information i max 36 månader eller så länge du är kund hos oss.
 • Vid en eventuell avyttring av företaget kan dina uppgifter komma att delas av det förvärvande företaget.

Vad vi inte gör med informationen

Friluftsvaror kommer aldrig att sälja din information till tredje part.

Var vi behandlar dina uppgifter

Vi behandlar din data inom EU/EES i all betydande omfattning. Om vi i framtiden skulle komma att behandla din personliga information utanför EU/EES så kommer vi endast göra det enligt samma strikta regler gällande skydd och säkerhet som gäller inom EU/EES. VI kommer också bara göra det i de fall det är nödvändigt och bara de uppgifter som krävs enligt intresseavvägningen.

Vem delar vi informationen med

Vi delar din information med underleverantörer i de fall det krävs av oss för att uppfylla kontraktuella åtaganden enligt köpvillkoren eller enligt gällande lagstiftning. Dessa underleverantörer är personuppgiftsbiträden till oss och vi kontrollerar att de behandlar dina uppgifter enligt den här policyn. Vi delar endast den information som krävs för att uppfylla syftet med insamlingen. Till exempel delar vi din adress med våra logistikpartners för att de ska kunna genomföra en leverans till dig.

Vi kan också komma att dela din information med myndigheter som Polisen eller Skatteverket om vi är lagligt skyldiga att göra så, eller om du har godkänt det.

Myndigheter och våra betalningspartners (Klarna och DIbs) är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebär att det är de som styr över hur dina uppgifter hanteras. Givetvis har vi en dialog med dessa så att du även i de fallen kan lita på att dina uppgifter hanteras med försiktighet och enligt gällande lagstiftning.

Hur länge sparar vi informationen

Vi sparar din information så länge du är kund hos oss och så länge det krävs för att uppfylla våra kontraktuella åtaganden gentemot dig som kund, och / eller så länge det krävs för att uppfylla regulatoriska krav gällande exempelvis bokföring och konsumenträtt. Dock ej längre än 36 månader efter din senaste beställning.

Information som används för direktmarknadsföring och kommunikation via e-post sparas så länge du inte väljer att avsluta prenumerationen eller meddelar oss att du inte längre vill mottaga information från oss. Vi sparar inte denna kontaktinformation längre än 36 månader efter den senaste kampanjen.

Säkerhet

Friluftsvaror hanterar, enligt ovan, personuppgifter med största respekt i enlighet med all relevant Svensk och Europeisk lagstiftning. Detta innebär att vi krypterar all din sparade information och säkerställer att den är skyddad från intrång. I de fall den delas med underleverantörer är denna kommunikation också säkrad och krypterad. Du har rätt att bli informerad om vi fått kännedom om att din personliga information har eller kan ha nåtts av obehöriga, exempelvis vid en läcka.

Dina rättigheter till information, radering och rättning

 • Du har rätt att få tillgång till en kopia av den data vi har sparat om dig. Detta är gratis att begära. Du har också rätt att få reda på om vi misstänker eller fått reda på att din information läckts trots våra försiktighetsåtgärder.
 • Du har rätt att rätta eller komplettera felaktig eller undermålig information.
 • Du har rätt att bli "bortglömd". Du har rätt att begära att din data raderas om den inte längre är nödvändig. Det kan finnas vissa lagliga och regulatoriska åtaganden som gör det omöjligt för Friluftsvaror att omedelbart radera viss information vi har sparat. Detta kan bero på bokföringslagstiftning, skattelagstiftning och konsumenträttslagstiftning. Om du begär en radering av data som krävs för dessa åtaganden så kommer vi radera all icke-nödvändig information. Den övriga informationen sparar vi så länge det krävs av den relevanta lagstiftningen, normalt som längst i 36 månader.

Kontakta oss

Friluftsvaror Intrade AB (organisationsnummer 556165-9433) har sitt säte i Malmö, Agnesfridsvägen 177, 213 75 Malmö. Bolaget är personuppgiftsansvarig och du kan alltid kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter gällande dataskydd i allmänhet eller din egen information. Du kan nå oss på mejl: butiken@friluftsvaror.se där vi mer än gärna svarar på dina frågor! Våra underleverantörer vi delar din data med är personuppgiftsbiträden eller självständigt personuppgiftsansvariga enligt ovan.

Hur vi använder cookies

En cookie är en liten fil som ber om tillåtelse för att placeras på din dator. Väl där så hjälper den till att analysera webtrafik och tillåter websidor att till exempel minnas dina tidigare inloggningar. Dessa lagras på din dator och går att radera.

Länkar till andra websidor

Ibland länkar vi till andra sidor vi tror du kan tycka är intressanta. Om du väljer att följa länken, så har vi ingen kontroll över den nya sidan och kan inte hållas ansvariga för säkerheten och information du lämnar på den nya sian.