Vill du byta en vara?

Om du vill byta en vara så returnera varan du vill byta ut och lägg en ny order med varan du vill byta tull. Vid ett byte så ska vår fraktsedel som du får tillsammans med varorna användas. Returpaketet måste vara väl emballerat och innehålla produkten/produkterna som du önskar byta i sitt originalutförande med alla etiketter och dylikt. Klistra fraktsedeln väl synlig utanpå paketet och lämna in det där du först hämtade ut det.

För att slippa dubbel frakt kan du be kundtjänst om hjälp:

Kontakta oss!